Burza škol

V pátek 1. 10. 2021 se žáci z 9. třídy a někteří žáci z 8. třídy zúčastnili festivalu vzdělávání COMENIUS, FUN 2021. Hlavním pořadatelem byla Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf spolu se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov. Partnerem se stal Úřad práce ČR a Technická univerzita v Liberci.

Akce proběhla v pivovaru Kocour Varnsdorf a nabídla prezentace studijních oborů vybraných středních škol v Libereckém a Ústeckém kraji. Velmi zajímavé byly ukázky různých řemesel. Na této burze škol se naši žáci seznámili s možnostmi studia na vybraných středních školách v Libereckém a Ústeckém kraji.