Halloweenské přespávání 2022

Z pátka na sobotu proběhlo ve školní družině strašidelné halloweenské přespávání.

Děti si  vyrobily dýňáka,prošly stezku odvahy a zasoutěžily si se strašidly.
Děkujeme žákům ze 6.,7. a 8. třídy a paní uč. Kubičinové za zorganizování stezky odvahy.
​Celá akce proběhla ke spokojenosti učitelek i dětí.