Halloweenské přespávání 2022

Z pátka na sobotu proběhlo ve školní družině strašidelné halloweenské přespávání. Děti si  vyrobily dýňáka,prošly stezku odvahy a zasoutěžily si se strašidly. Děkujeme žákům ze 6.,7. a 8. třídy a paní uč. Kubičinové za zorganizování stezky odvahy. Celá akce proběhla ke spokojenosti učitelek i dětí.