Informace k výskytu černého kašle v našem městě

Vážení rodiče,
v naší základní i mateřské škole se vyskytlo několik případů černého kašle. Znovu proto připomínám, že pokud máte pocit, že Vaše dítě delší dobu pokašlává (14 dní), poraďte se raději s Vaším pediatrem a nechte dítě vyšetřit. V příloze je vyjádření hygienické stanice, se kterou jsme případy konzultovali.