Příměstský tábor

Vážení rodiče, naše škola pořádá v době letních prázdnin příměstský tábor pro žáky 1. stupně


Termín:  11.7.  - 15.7., vždy od 8.00 - 16.00
Program: výlety, sportování, vyrábění, koupaliště, hry 
Cena: 500,- Kč (koupaliště, vstupenky, zmrzlina, materiál na vyrábění, ceny)
Stravování: bude zajištěno ve školní jídelně, cena oběda není zahrnuta v ceně tábora
Pedagogický dozor: D. Kalousková, H. Kešnerová, M. Doležalová

Závazné přihlášky k vyzvednutí od 2.5.2022 u D. Kalouskové.