Zahajovací třídní šchůzky

V pondělí 12.9. proběhly v horní budově školy zahajovací třídní schůzky. Paní ředitelka Libuše Laláková představila zúčastněným rodičům všechny pedagogické pracovníky školy a krátce je informovala o akcích, které škola chystá. Další náplní byly třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími. Rodiče využili možnosti opět si prohlédnout opravenou budovu školy. Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Doufáme, že v tomto duchu budeme spolupracovat i nadále. Děkujeme všem rodičům za účast.                    

D. Kalousková