BADATELÉ ze 4. třídy

BADATELÉ
Čtvrťáci se při hodinách přírodovědy pustili do zkoumání lučních rostlin a živočichů. Pomocí kelímků s lupou pozorovali krásy přírody. 
Práce nás všechny moc bavila a jistě ji brzy zopakujeme.
Mgr. Lenka Němečková