Školská rada

Složení školské rady

Předseda Bc. Lenka Němečková
Místopředseda Květa Fúsková
Zapisovatel Bc. Kateřina Sýkorová
Členové Bc. Kateřina Sýkorová