Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Mikulášovice, příspěvková organizace, IČO: 10780700, sídlo: Mikulášovice 20, 407 79 ​Mikulášovice se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky www.zsmikulasovice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zsmikulasovice.cz.

Stav souladu

Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí CSS. Web je tak možné používat na různých výstupních zařízeních, je tedy responzivní. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče. Podporované webové prohlížeče jsou se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepší uživatelské prostředí pro uživatele se zobrazuje v případě, ponechají-li uživatelé JavaScript v jejich prohlížeči zapnutý. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců. Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2 1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

  • U některých obrázků může chybět vyplněný alternativní text v atributu “alt”.
  • ​Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

Publikované soubory

Vzhledem k povaze stránek Základní školy Mikulášovice, okres Děčín nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory – publikované dokumenty a jejich přílohy ve formátu PDF. 

Soubory v těchto formátech se na našich stránkách objevují zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát  PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout  Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích (např. Google Chrome, Internet Explorer a dalších) je dokonce integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt v případě problémů

Stále pracujeme na tom, aby webové stránky Základní školy Mikulášovice byly bez problémů přístupné všem uživatelům.
I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi, když nám své náměty, zjištění, postřehy či informace o problémech nahlásíte na e-mailovou adresu info@zsmik.cz

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 03.03.2021
  • Toto prohlášení bylo revidováno dne: 27.09.2023
  • Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

​E-mail: pristupnost@mvcr.cz