Volnočasové aktivity

Zájmová činnost mikulášovických dětí

Kroužky, které pořádá základní škola:

Míčové hry pro dívky (2. stupeň) Bc. Zuzana Nováková
Bridž Vladimír Tesařík
Florbal Helena Kešnerová

Kroužky, které pořádá Schrödingerův institut:

Výuka na hudební nástroj R. Habich

Ostatní kroužky:

Turistický kroužek T. Fúsek
Hasičský kroužek J. Ringel
Step by step A. Kestnerová, K. Sýkorová
Keramika S. Machorková
Box O. Berki
Kopaná J. Tříško, V. Kunc
Mladý chovatel V. Jura
Jezdectví K.Hošková