Volnočasové aktivity

Zájmová činnost mikulášovických dětí

Kroužky, které pořádá základní škola:

Pohybový K. Kubičinová
Rytmický J. Horová
Astronomický V. Bartáková

Kroužky, které pořádá Schrödingerův institut:

Výuka na hudební nástroj R. Habich

Ostatní kroužky:

Turistický kroužek T. Fúsek
Hasičský kroužek J. Ringel
Step by step A. Kestnerová, K. Sýkorová
Keramika S. Machorková
Box O. Berki
Kopaná J. Tříško, V. Kunc
Mladý chovatel V. Jura
Jezdectví K.Hošková