ŠVP ŠD

Ve školní družině probíhá vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá družina pro všechny,
který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Tvořivá družina pro všechny  PDF [508 kB]