ŠVP

Ve škole probíhá vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny,
který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny  PDF [3,61 MB]