Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
​- komponenta 3.1

Vrámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice
přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení
a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.