Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikal
Zástupce ředitele pro MŠ
- zástupce statutárního orgánu
Kristina Klingerová
Zástupce ředitele
pro pedagogickou činnost
Mgr. Bc. Marcela Pikalová

 

 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Laláková
Metodik prevence Mgr. Bc. Marcela Pikalová
Koordinátor ŠVP Mgr. Libuše Laláková
Koordinátor ICT  Waldemar Kotmel

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Dita Paťhová
2. třída Bc. Lenka Němečková
3. třída Mgr. Anna Koděrová
4. třída PaedDr. Jan Hybš
5. třída Mgr. Blanka Baranovská
6. třída Klára Kubičinová
7. třída Ing. Ondřej Václavovič
8. A Mgr. Roman Klinger
8. B Mgr. Libuše Laláková
9. třída Mgr. Jitka Horová

Ostatní učitelé

  Mgr. Alena Kolaříková
  Adriana Šeborová
  Waldemar Kotmel
  Tomáš Fúsek

Školní družina

Vedoucí  ŠD - vychovatelka Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Helena Kešnerová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga Jana Chroustovská
Asistent pedagoga Štěpánka Vitvarová
Asistent pedagoga Lenka Tlapáková

Zaměstnanci správy

Vedoucí ŠJ  Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka, uklízečka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Yvetta Szitaiová
Správce počítačové sítě Tomáš Samek