Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Libuše Laláková
Zástupce ředitele pro MŠ Kristina Klingerová
Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Mgr. Dagmar Kalousková

 

 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Laláková
Metodik prevence Mgr. Petr Pánek
Koordinátor ŠVP Mgr. Libuše Laláková
Koordinátor ICT  Denisa Píchová

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Anna Koděrová
2. třída Mgr. Alena Kolaříková
3. třída Mgr. Dita Paťhová
4. třída Mgr. Lenka Němečková
5. třída Kateřina Sýkorová Dis.
6. třída Mgr. Petr Pánek
7. třída Ing. Robert Riedel
8. třída Mgr. Bc. Dominik Fojta
9. třída Vladimír Tesařík

Ostatní učitelé

Irena Pavlíková
Tomáš Fúsek
Denisa Píchová
Bc. Martina Doležalová

Školní družina

Vychovatelka ŠD Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD Bc. Veronika Vondráčková
Asistent pedagoga, ostatní učitelé Štěpánka Vitvarová
Asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga Denisa Píchová
Asistent pedagoga Petra Jirásková
Asistent pedagoga Lenka Tlapáková

Zaměstnanci správy

Vedoucí ŠJ  Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Markéta Benátská
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Monika Grundzová
Správce počítačové sítě Tomáš Samek
Domovník Jaroslav Hauzr
Obsluha kotelny Břetislav Jehlička