Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Libuše Laláková
Zástupce ředitele pro MŠ
- zástupce statutárního orgánu
Kristina Klingerová
Zástupce ředitele
pro pedagogickou činnost
Mgr. Dagmar Kalousková

 

 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Laláková
Metodik prevence Mgr. Petr Pánek
Koordinátor ŠVP Mgr. Libuše Laláková
Koordinátor ICT  Waldemar Kotmel

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Dita Paťhová
2. třída Bc. Lenka Němečková
3. třída Mgr. Anna Koděrová
4. třída PaedDr. Jan Hybš
5. třída Mgr. Blanka Baranovská
6. třída Klára Kubičinová
7. třída Vladimír Tesařík
8. A Mgr. Petr Pánek
8. B Bc. Zuzana Nováková
9. třída Ing. Robert Riedel

Ostatní učitelé

Mgr. Jitka Horová
Irena Pavlíková
Tomáš Fúsek
 

Školní družina

Vedoucí  ŠD - vychovatelka Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Helena Kešnerová
Asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga Jana Chroustovská
Asistent pedagoga Petra Jirásková
Asistent pedagoga Lenka Tlapáková

Zaměstnanci správy

Vedoucí ŠJ  Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka, uklízečka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Yvetta Szitaiová
Správce počítačové sítě Tomáš Samek