Zaměstnanci školy

 

Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Libuše Laláková
Zástupce ředitele pro MŠ
- zástupce statutárního orgánu
Kristina Klingerová
Zástupce ředitele
pro pedagogickou činnost
Mgr. Dagmar Kalousková

 

 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Laláková
Metodik prevence Mgr. Petr Pánek
Koordinátor ŠVP Mgr. Libuše Laláková
Koordinátor ICT  Denisa Píchová

Třídní učitelé

1. třída Mgr. Alena Kolaříková
2. třída Mgr. Dita Paťhová
3. třída Bc. Lenka Němečková
4. třída Mgr. Anna Koděrová
5. třída Mgr. Blanka Baranovská
6. třída Ing. Robert Riedel
7. třída Klára Kubičinová
8. třída Vladimír Tesařík
9. třída Mgr. Petr Pánek

Ostatní učitelé

Irena Pavlíková
Tomáš Fúsek
Bc. Zuzana Nováková
Denisa Píchová

Školní družina

Vychovatelka ŠD Bc. Martina Doležalová
Vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Helena Kešnerová
  Štěpánka Vitvarová
Asistent pedagoga Jana Jandusová
Asistent pedagoga Jana Chroustovská
Asistent pedagoga Petra Jirásková
Asistent pedagoga Lenka Tlapáková

Zaměstnanci správy

Vedoucí ŠJ  Lenka Hýblová
Kuchařka Zlatica Veverková
Kuchařka Taťána Plešingrová
Kuchařka Anna Nehněvajsová
Uklízečka Markéta Benátská
Uklízečka Kateřina Grundzová
Uklízečka Yvetta Szitaiová
Správce počítačové sítě Tomáš Samek
Domovník Jaroslav Hauzr
Obsluha kotelny Břetislav Jehlička