Škola plná zážitků

Název projektu: Škola plná zážitků
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0342
Název příjemce: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín
Rozpočet projektu celkem: 944 092,00 Kč

Projekt Škola plná zážitků byl ukončen 31. 12. 2015 a bylo splněno 100% výstupů projektu.
Hlavní cíle projektu byly splněny.
​Projektový záměr byl naplněn následovně:

  • V rámci Čtenářských dílen jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti jsme zavedli Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk. Vytvořili jsme 4 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 4 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů obsahuje popis deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhlo ve dvou vybraných ročnících 10 Čtenářských dílen a ve dvou ročnících 6 Čtenářských dílen, na kterých jsme ověřili doložené tematické plány. Zavedením čtenářských dílen do výuky jsme rozvíjeli zájem o čtenářství a podporovali individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Současně jsme zajistili materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen, nakoupili jsme 300 kusů knih v papírové podobě a dvě sady čtenářských kostek. Zajistili jsme zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. Dvě učitelky se zúčastnily kurzu Jak založit čtenářský klub a obě získaly osvědčení o absolvování kurzu.
  • V rámci Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky jsme zorganizovali krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí. Tuto šablonu jsme si zvolili šestkrát, všech 66 žáků vycestovalo společně v jednom zájezdu, který trval 7 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa.

Účast v projektu byla pro naši školu velmi přínosná.