Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.