Škola rozvíjející jazykové a technické dovednosti

Název projektu: Škola rozvíjející jazykové a technické dovednosti
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0719
Název příjemce: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín
Rozpočet projektu celkem: 403 552,00 Kč

Projekt Škola rozvíjející jazykové a technické dovednosti byl ukončen 31. 12. 2015 a bylo splněno 100% výstupů projektu.
Hlavní cíle projektu byly splněny.
​Projektový záměr byl naplněn následovně:

  • V rámci rozvoje technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy jsme vytvářeli žákovské výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 18 žáků z 8. třídy. Vyráběli ptačí budku, kterou dokončili za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci byly žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce byl podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity byla školní dílna vybavena potřebným nářadím.
  • V rámci rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu jsme zavedli do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu. Do výuky anglického jazyka jsme zapojili dvě dvacetičlenné skupiny žáků a do výuky německého jazyka také dvě dvacetičlenné skupiny. Kombinovaná forma výuky pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností byla začleněna do běžné výuky, byla využívána k domácímu procvičování a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka. Po dobu využívání blended learningu učitel poskytoval žákům podporu. Elektronické výukové systémy v on-line prostředí jsou velmi vhodným doplněním školní výuky anglického i německého jazyka.

Účast v projektu byla pro naši školu velmi přínosná.