Dokumenty

ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny PDF [3700 kB] 
ŠVP ŠD Tvořivá družina pro všechny PDF [508 kB]
Vnitřní řád ŠD PDF [276 kB]
Školní projekty PDF [602 kB]
Školní řád základní školy PDF [293 kB]
Pravidla pro hodnocení žáků PDF [412 kB]
Kázeňský řád PDF [226 kB]
Výtah ze školního řádu pro žáky ZŠ PDF [175 kB]
Výtah ze školního řádu pro žáky ŠD PDF [176 kB]

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2022/2023

PDF [759 kB]

PDF [184 kB]

PDF [389kB]

PDF [3242kB]

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů PDF [628 kB]
Alergeny školní jídelny PDF [321 kB]
Žádost o uvolnění z vyučování PD [104 kB]         
Žádost o uvolnění z TV PDF [184 kB]
Pravidla pro čerpání fondu PDF [184 kB]
Dodatek k pravidlům čerpání PDF [184 kB]
   
Sazebník úhrad za poskytování informací PDF [184 kB]