Tvořivá škola pro všechny

Název projektu: Tvořivá škola pro všechny
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1214
Název příjemce: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace
​Rozpočet projektu celkem: 965 805,00 Kč

Projekt Tvořivá škola pro všechny byl ukončen 31.7.2013 a bylo splněno 100% výstupů projektu.
Hlavní cíle projektu byly splněny.
Projektový záměr byl naplněn následovně:

  • V rámci individualizace výuky jsme využili metody, pomocí kterých jsme uplatnili důslednější individuální přístup k možnostem jednotlivých žáků, podařilo se nám zlepšit motivaci žáků, kteří poté dosáhli lepších výsledků v průběhu procesu vzdělávání. V požadované kvalitě bylo odučeno 144 hodin českého jazyka se zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, 216 hodin anglického jazyka s podporou individualizace výuky anglického jazyka a 216 hodin matematiky se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti.
  • Při vytváření vzdělávacích materiálů pedagogové využili své dobré nápady, dotvořili je a aktualizovali, s pomocí svých znalostí a výměnou zkušeností získaných v rámci DVPP vytvořili další moderní materiály a pomůcky, pomocí kterých aktivizovali práci žáků. Vytvořili jsme 6 souborů vzdělávacích materiálů, které inovují a zkvalitňují výuku směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 2 soubory zkvalitňující výuku německého jazyka a 3 soubory inovující výuku prostřednictvím ICT. Všechny soubory byly pilotně ověřeny v rámci běžné výuky.
  • Proškolení pedagogičtí pracovníci využili znalostí získaných ve vzdělávacích kurzech DVPP při přípravách na výuku svých předmětů. Získali jsme 6 osvědčení o absolvování DVPP zaměřeného na formy a metody výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 3 osvědčení o absolvování metodických kurzů pro učitele anglického jazyka, 10 osvědčení o absolvování DVPP zaměřeného na vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií, 4 osvědčení o absolvování DVPP zaměřeného na formy a metody výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti a 2 osvědčení o absolvování DVPP zaměřeného na formy a metody výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti.

Účast v projektu byla pro naši školu velmi přínosná.