Šablony II - Učíme se pro život

Název projektu: Učíme se pro život
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015228
Název příjemce: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace
Rozpočet projektu: 1 080 394,00 Kč

Projekt Učíme se pro život je v realizaci a bude ukončen 31.7.2021.
Plníme aktivity pro ZŠ a ŠD.
Projektový záměr se plní následovně:

 • Školní asistent pro ZŠ – 24 měsíců
 • Školní asistent pro ŠD – 24 měsíců
 • Školní kariérový poradce – 24 měsíců
 • DVPP čtenářská gramotnost 2x
 • DVPP matematická gramotnost 2x
 • DVPP cizí jazyk 3x - DVPP ICT 2x
 • DVPP projektová výuka 2x
 • DVPP inkluze 1x - DVPP pro pedagogický sbor
 • Využití ICT ve výuce – 64 týdnů (iPAD)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 5 skupin
 • Projektový den ve škole 11x
 • Projektový den mimo školu 4x 
 • Projektový den ve ŠD 7x
 • Projektový den mimo ŠD 1x
 • Komunitní setkávání 2x