Šablony I -Učíme se spolu

Název projektu: Učíme se spolu
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007537
Název příjemce: Základní škola Mikulášovice, okres Děčín, příspěvková organizace
Rozpočet projektu: 663 326,00 Kč

Projekt Učíme se spolu byl ukončen 31.7.2019 a bylo splněno 100% výstupů projektu.
Hlavní cíle projektu byly splněny.
Projektový záměr byl naplněn následovně:

  • Školní asistent – 24 měsíců
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ – 6 setkání
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – čtenářská gramotnost
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – 10 skupin
  • DVPP čtenářská gramotnost 3x
  • DVPP inkluze 1x
  • DVPP cizí jazyk 2x
  • DVPP pro pedagogický sbor

Účast v projektu byla pro naši školu velmi přínosná.