Konzultační hodiny

Konzultace se uskuteční po vzájemné dohodě učitele se žákem nebo rodičem.