Konzultační hodiny

Konzultační plán

Konzultace se uskuteční po vzájemné dohodě učitele se žákem.

Konzultační hodiny   244kb