Konzultační hodiny

Byl sestaven plán konzultačních hodin. 

Rozpis naleznete v záložce o škole.