Organizace výuky v nouzovém stavu

Distanční výuku pro žáky zajišťujeme těmito formami:

Výuka on-line synchronní

  • videohodiny, videokonzultace, doučování žáků
  • pro žáky je připraven rozvrh videohodin

Výuka on-line asynchronní

  • zadávání samostatné práce žákům prostřednictvím Bakalářů a Google meet
  • příprava úkolů, kvízů, výukových videí, prezentací
  • kontrola a hodnocení odevzdaných prací žáků

Výuka off-line

  • zadávání samostatné práce žákům prostřednictvím tištěných pracovních listů, pracovních sešitů, učebnic 
  • individuální konzultace s žáky
  • vysvětlení nepochopené látky
  • doučování
  • ​práce s žáky, kteří nezvládají distanční výuku